Hiển thị 1–40 của 83 kết quả

Máy nước nóng

Bình nước nóng gián tiếp Panasonic 15 Lít DH-15HBMVW

Còn hàng

Giá gốc là: 4.420.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.050.000 ₫.
Mã SP: DH-15HBMVW

Bình nước nóng gián tiếp Panasonic 20 Lít DH-20HBMVW

Còn hàng

Giá gốc là: 4.620.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.190.000 ₫.
Mã SP: DH-20HBMVW

Bình nước nóng gián tiếp Panasonic 30 Lít DH-30HBMVW

Còn hàng

Giá gốc là: 5.140.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.550.000 ₫.
Mã SP: DH-30HBMVW

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 14 ống 140L

Còn hàng

Giá gốc là: 7.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.325.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 - 140

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 16 ống 160L

Còn hàng

Giá gốc là: 8.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.751.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 -160

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 18 ống 180L

Còn hàng

Giá gốc là: 9.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.390.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 -180

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 20 ống 200L

Còn hàng

Giá gốc là: 9.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.064.500 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 - 200

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 24 ống 240L

Còn hàng

Giá gốc là: 11.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.165.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 -240

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 28 ống 280L

Còn hàng

Giá gốc là: 12.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.159.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 -280

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 14 ống 140L

Còn hàng

Giá gốc là: 8.050.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.715.500 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-140

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 16 ống 160L

Còn hàng

Giá gốc là: 8.400.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.964.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-160

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 18 ống 180L

Còn hàng

Giá gốc là: 9.300.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.603.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-180

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 20 ống 200L

Còn hàng

Giá gốc là: 10.400.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.384.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-200

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 24 ống 240L

Còn hàng

Giá gốc là: 11.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.378.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-240

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 28 ống 300L

Còn hàng

Giá gốc là: 13.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.372.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-300

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 16 ống 180L

Còn hàng

Giá gốc là: 11.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.881.000 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-180

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 18 ống 200L

Còn hàng

Giá gốc là: 11.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.236.000 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-200

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 20 ống 220L

Còn hàng

Giá gốc là: 13.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.301.000 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-220

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 24 ống 260L

Còn hàng

Giá gốc là: 14.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.401.500 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-260

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 28 ống 320L

Còn hàng

Giá gốc là: 15.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 11.289.000 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-320

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130 Lít Classic 12 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 8.299.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.999.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5812-130L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130 Lít Vigo 12 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 9.999.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.999.000 ₫.
Mã SP: VIGO5812-130L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150 Lít Classic 10 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 9.199.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.799.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7010-150L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150 Lít Vigo 10 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 11.659.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.299.000 ₫.
Mã SP: VIGO7010-150L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160 Lít Classic 15 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 8.999.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.699.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5815-160L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160 Lít Vigo 15 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 11.599.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.299.000 ₫.
Mã SP: VIGO5815-160L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Classic 12 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 10.499.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.999.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7012-180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Classic 18 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 9.999.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.499.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5818-180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Vigo 12 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 13.709.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.999.000 ₫.
Mã SP: VIGO7012-180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Vigo 18 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 13.099.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.499.000 ₫.
Mã SP: VIGO5818-180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210 Lít Classic 14 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 11.909.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.199.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7014-210L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210 Lít Vigo 14 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 15.269.000 ₫.Giá hiện tại là: 11.299.000 ₫.
Mã SP: VIGO7014-210L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215 Lít Classic 21 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 11.599.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.999.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5821-215L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215 Lít Vigo 21 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 15.599.000 ₫.Giá hiện tại là: 11.499.000 ₫.
Mã SP: VIGO5821-215L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 225 Lít Classic 15 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 12.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.999.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7015-225L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 225 Lít Vigo 15 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 16.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.299.000 ₫.
Mã SP: VIGO7015-225L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 240 Lít Classic 16 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 13.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.599.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7016-240L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 240 Lít Vigo 16 Ống Φ70

Còn hàng

Giá gốc là: 17.210.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.899.000 ₫.
Mã SP: VIGO7016-240L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250 Lít Classic 24 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 12.499.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.699.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5824-250L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250 Lít Vigo 24 Ống Φ58

Còn hàng

Giá gốc là: 16.999.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.599.000 ₫.
Mã SP: VIGO5824-250L
Mô tả danh mục sản phẩm Máy nước nóng
Nội dung chính

Máy nước nóng là thiết bị phòng tắm hiện đại, rất đáng đầu tư để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Bạn có biết vì sao Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới không? Bởi vì họ có lối sống lành mạnh, thiền (Zen), trà đạo (Chanoyu) và văn hóa tắm suối nước nóng (Onsen).
Tóm lại, lợi ích của sản phẩm gia dụng phòng tắm này là rất lớn. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, sự phù hợp, và nhận biết máy nước nóng nào tốt, bạn cần chú ý 4 yếu tố sau  nhé!

Lựa chọn dòng máy nước nóng phù hợp với số lượng thành viên trong gia đình bạn

Chọn máy nước nóng nào tốt?

Trên thị trường hiện nay có 2 loại máy làm nóng nước bằng điện. Giá cả và yêu cầu kỹ thuật của chúng có sự phân cấp rất đáng kể. Chính vì vậy bạn cần xác định rõ nhu cầu sử dụng để tối ưu hóa bài toán chi phí, tránh lãng phí hoặc thiếu hụt. vattu365.com sẽ giúp bạn phân tích, so sánh và lựa chọn loại máy phù hợp nhất nhé.

Sự khác nhau giữa máy nước nóng trực tiếp và gián tiếp là gì?

Máy nước nóng trực tiếp

Hiểu một cách đơn giản, máy nước nóng trực tiếp là loại máy làm nóng nước ngay lập tức bằng điện trở mà không thông qua bất kỳ bình chứa nào.

  • Ưu điểm của dòng máy là nhỏ gọn, đi theo bộ, giá bán cũng không quá cao, lại rất dễ lắp đặt và sử dụng.
  • Nhược điểm: dung tích rất nhỏ, đòi hỏi dòng nước và dòng điện luôn ổn định và không thể tích trữ được.

Một số sản phẩm bán chạy: máy nước nóng Panasonic DH-4NTP1VM (4500W), máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4NP1VS (4500W), máy nước nóng trực tiếp có bơm Panasonic DH-4NP1VW (4500W), Máy nước nóng có bơm trợ lực Panasonic DH-4MP1VW (4500W),…

Máy nước nóng gián tiếp

Máy nước nóng gián tiếp là một sự nâng cấp hoàn hảo của máy trực tiếp. Về nguyên lý, máy sẽ tích trữ và đun nóng nước ở bên trong bồn chứa có dung tích từ 10 – 45 lít.

  • Ưu điểm: nhiệt độ nước luôn được duy trì ổn định, có thể dùng nơi có điện áp – nguồn nước yếu, và đặc biệt có thể sử dụng nhiều lần chỉ với 1 lần đun nóng.
  • Nhược điểm: giá cao hơn máy trực tiếp một chút, thi công phức tạp, kích thước lớn nên cần lắp đặt kệ đỡ cẩn thận, thời gian làm nóng nước lâu (tối thiểu 15 phút).

Bạn có thể tham khảo một số mẫu có dung tích lớn sau: Bình nước nóng Rossi Arte 30L Vuông, bình nước nóng Rossi Arte 30L ngang.

Tóm lại nếu gia đình bạn có chỉ có tầm 2-4 người, không có bồn tắm, áp lực nước mạnh, nguồn điện ổn định, thì máy nước nóng trực tiếp chính là lựa chọn vô cùng tối ưu về kinh tế và diện tích. Nếu không hội đủ những tiêu chí trên, bạn nên cân nhắc nâng cấp lên hệ máy nước nóng gián tiếp.

Bí quyết giúp bạn chọn máy nước nóng tiết kiệm điện

Thực tế cho thấy, máy có dung tích chứa lớn và công suất càng cao thì sẽ tốn điện hơn. Nhưng nếu chọn máy yếu quá thì không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Tại Vattu365.com, chúng tôi luôn tận tâm, trung thực tư vấn máy nước nóng phù hợp nhất, không vì chạy theo doanh số – lợi nhuận mà “dụ” bạn mua những sản phẩm đắt tiền.

Ngoài ra, bạn có thể xem số sao trên “nhãn xanh tiết kiệm điện” để xác định máy nước nóng bạn thích có tiết kiệm điện hay không. Đây là một tips nhỏ nhưng cực kỳ đáng tin cậy.

Máy nước nóng có an toàn không?

Để đảm bảo an toàn, bạn nên mua máy nước nóng có trang bị bộ phận chống rò điện ELCB và một số cảm biến tự động ngắt dòng điện khi có những sự cố bất thường trong quá trình vận hình. Hiện nay, tất cả hãng nổi tiếng và có tên tuổi đều đã trang bị những cơ chế, bộ phận an toàn hiện đại nhất cho sản phẩm của mình.

Lựa chọn địa chỉ mua máy nước nóng uy tín tại Quận Bình Tân, Sài Gòn để đảm bảo an toàn cho gia đình bạn

Bạn không nên mua hàng bãi, hàng renew – likenew, hàng nội địa cũ từ nước ngoài. Bởi vì yêu cầu vận hành của máy nước nóng là phải đạt tiêu chuẩn của hãng, an toàn và phù hợp với mạng lưới điện ở Việt Nam.

Tại Vattu365.com, chúng tôi cam kết cung cấp máy nước nóng chính hãng với giá ưu đãi và chế độ lắp đặt, bảo hành nhanh chóng.

Liên hệ mua Máy nước nóng Chính hãng, Uy tín, Giá tốt

Vui lòng liên hệ Vật Tư 365 theo các kênh bên dưới để được tư vấn mua sản phẩm Máy nước nóng Chính hãng, Uy tín, Giá tốt. Vật Tư 365 rất hân hạnh được phục vụ!

Yên tâm mua hàng tại Vật Tư 365 - Nhà phân phối Thiết bị điện, Vật tư nước, Thiết bị vệ sinh chính hãng, chuyên nghiệp
VẬT TƯ 365 - NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP

 Hotline: 0912917977

 Email: cskh@vattu365.com

 Website: https://vattu365.com/

 Showroom: 13 đường số 7, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TPHCM (Click xem đường)

Vật Tư 365 là Nhà phân phối thiết bị điện nước dân dụng và công nghiệp tại TP.HCM từ các thương hiệu uy tín như Panasonic, Nanoco, MPE, Schneider, Sino Vanlock, Bình Minh, Minh Hòa, Hoa Sen, Tiền Phong,... Vật Tư 365 Cam kết sản phẩm chính hãng, mức giá tốt, hỗ trợ giao hàng nhanh ở các tỉnh đáp cùng nhiều chương trình hấp dẫn ứng nhu cầu của khách hàng.

Bạn chưa tìm thấy sản phẩm mong muốn?

Hãy liên hệ với Vật Tư 365 để được hỗ trợ thêm về sản phẩm cũng như hướng dẫn đặt hàng nhanh bạn nhé!

Yêu cầu báo giá nhanh

Thông tin liên hệ

  • 0912 917 977
  • Messenger
  • Zalo Chat

Follow chúng tôi

Vật Tư 365

13-15 đường số 7, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TPHCM (Khu tên lửa)

Phone: 0912917977
Email: cskh@vattu365.com