Hiển thị 1–60 của 107 sản phẩm

Van Vòi

148,900  171,100 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
555,400  661,200 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
1,018,100  1,212,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
813,100  968,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
563,400  626,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
163,600  188,100 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
3,419,400  4,070,700 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
206,000  317,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
3,932,600  4,681,700 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
346,000  436,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
Hết hàng
1,116,400  1,240,400 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
104,000  119,500 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
1,597,000  1,901,200 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2)
2 đánh giá
797,500  949,400 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
589,200  701,400 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
286,500  341,100 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
191,900  220,600 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
66,700  76,700 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
31,600  36,300 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
44,300  50,900 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
873,200  1,039,500 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
643,900  766,600 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
326,100  388,200 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2)
2 đánh giá
217,600  250,100 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
161,900  186,100 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
80,600  89,500 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
50,800  58,400 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
1,738,400  2,069,500 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
38,500  44,200 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
116,100  133,500 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
77,100  88,600 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
55,400  63,700 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
2,027,500  2,413,700 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
1,025,400  1,220,700 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
756,000  900,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
411,500  489,900 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
281,300  323,300 
0 đánh giá
206,800  237,700 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
334,700  398,500 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
270,200  310,500 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
197,800  227,400 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
118,600  136,300 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
85,500  98,300 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
66,400  76,300 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
1,067,700  1,271,100 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
1,822,000  2,169,100 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
2,103,400  2,504,100 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
1,322,000  1,573,800 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
879,400  1,046,900 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
368,700  438,900 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
279,000  320,700 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
124,000  142,500 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
74,200  85,300 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
94,700  108,800 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
212,600  244,400 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
1,578,600  1,814,500 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
397,300  456,700 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
287,800  330,800 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
116,500  133,900 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá
90,700  104,300 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
1 đánh giá

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Van vòi là sản phẩm hiếm khi được chú ý, nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi lần chúng ta bật vòi nước hoặc các van hoặc sử dụng máy nước nóng… bạn sẽ vận hành van vòi. Van giúp duy trì chất lượng cuộc sống của chúng ta bằng cách kiểm soát dòng chảy của tất cả các loại.

Van vòi rất cần thiết cho nhà của chúng ta và hầu như tất cả các quy trình sản xuất, từ nhà dân, nhà máy và hệ thống nông nghệp, công nghiệp. Có rất nhiều loại van vòi và kích thước van cho nhiều mục đích và điều kiện sử dụng khác nhau, chúng ta có thể sử dụng chúng cho chất lỏng, khí… và các điều kiện khắc nghiệt về áp suất và nhiệt độ mà vẫn đảm bảo công năng.