Mục lục

Điều kiện bảo hành

Các sản phẩm được bảo hành nếu hội đủ các điều kiện sau:

  • Còn trong thời hạn bảo hành theo quy định của Nhà sản xuất/Nhà phân phối, thời hạn bảo hành được tính từ ngày bán hàng (căn cứ trên hóa đơn bán hàng) hoặc ngày sản xuất (theo quy định của từng mặt hàng).
  • Sản phẩm bị lỗi thuộc các tiêu chí được bảo hành của Nhà sản xuất/Nhà phân phối (tham khảo các điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất/Nhà phân phối. Sản phẩm sẽ bị từ chối bảo hành nếu Nhà sản xuất/Nhà phân phối xác nhận vi phạm điều kiện bảo hành và từ chối bảo hành).
  • Tem bảo hành và/hoặc tem bảo hành của nhà sản xuất (trừ trường hợp sản phẩm được đăng ký bảo hành điện tử và không có tem bảo hành của nhà sản xuất) phải còn nguyên vẹn.
  • Mã vạch, số serial, nhãn sản phẩm và/hoặc thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất/Nhà phân phối đã được dán trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn và rõ nét.
  • Đối với các sản phẩm được cấp phiếu bảo hành thì phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chắp vá, cạo sửa, bôi xóa … Số Serial (S/N), model phải khớp với phiếu bảo hành.
  • Sản phẩm đi bảo hành phải trùng với thông tin (Model,Serial…) mua hàng mà Khách Hàng cung cấp.

Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm do Vật Tư 365 phân phối đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất.

Tất cả sản phẩm hư hỏng, không thuộc điều kiện đổi trả, sẽ được gửi cho nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền để sửa chữa theo đúng chính sách bảo hành của họ.

Vật Tư 365 không chịu trách nhiệm nếu nhà sản xuất và/hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền từ chối bảo hành và/hoặc không thực hiện theo đúng cam kết của họ.