Hiển thị 1–40 của 56 kết quả

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 14 ống 140L

Còn hàng

Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 5.325.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 - 140

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 16 ống 160L

Còn hàng

Original price was: 8.100.000 ₫.Current price is: 5.751.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 -160

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 18 ống 180L

Còn hàng

Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 6.390.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 -180

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 20 ống 200L

Còn hàng

Original price was: 9.950.000 ₫.Current price is: 7.064.500 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 - 200

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 24 ống 240L

Còn hàng

Original price was: 11.500.000 ₫.Current price is: 8.165.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 -240

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN ECO PLUS 58 – 28 ống 280L

Còn hàng

Original price was: 12.900.000 ₫.Current price is: 9.159.000 ₫.
Mã SP: TDN ECO58 -280

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 14 ống 140L

Còn hàng

Original price was: 8.050.000 ₫.Current price is: 5.715.500 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-140

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 16 ống 160L

Còn hàng

Original price was: 8.400.000 ₫.Current price is: 5.964.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-160

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 18 ống 180L

Còn hàng

Original price was: 9.300.000 ₫.Current price is: 6.603.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-180

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 20 ống 200L

Còn hàng

Original price was: 10.400.000 ₫.Current price is: 7.384.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-200

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 24 ống 240L

Còn hàng

Original price was: 11.800.000 ₫.Current price is: 8.378.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-240

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN GOLD 58 – 28 ống 300L

Còn hàng

Original price was: 13.200.000 ₫.Current price is: 9.372.000 ₫.
Mã SP: TDN GOLD58-300

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 16 ống 180L

Còn hàng

Original price was: 11.100.000 ₫.Current price is: 7.881.000 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-180

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 18 ống 200L

Còn hàng

Original price was: 11.600.000 ₫.Current price is: 8.236.000 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-200

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 20 ống 220L

Còn hàng

Original price was: 13.100.000 ₫.Current price is: 9.301.000 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-220

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 24 ống 260L

Còn hàng

Original price was: 14.650.000 ₫.Current price is: 10.401.500 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-260

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TDN TITAN 58 – 28 ống 320L

Còn hàng

Original price was: 15.900.000 ₫.Current price is: 11.289.000 ₫.
Mã SP: TDN TITAN58-320

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130 Lít Classic 12 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 8.299.000 ₫.Current price is: 5.999.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5812-130L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130 Lít Vigo 12 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 9.999.000 ₫.Current price is: 6.999.000 ₫.
Mã SP: VIGO5812-130L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150 Lít Classic 10 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 9.199.000 ₫.Current price is: 6.799.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7010-150L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150 Lít Vigo 10 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 11.659.000 ₫.Current price is: 8.299.000 ₫.
Mã SP: VIGO7010-150L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160 Lít Classic 15 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 8.999.000 ₫.Current price is: 6.699.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5815-160L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160 Lít Vigo 15 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 11.599.000 ₫.Current price is: 8.299.000 ₫.
Mã SP: VIGO5815-160L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Classic 12 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 10.499.000 ₫.Current price is: 7.999.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7012-180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Classic 18 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 9.999.000 ₫.Current price is: 7.499.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5818-180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Vigo 12 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 13.709.000 ₫.Current price is: 9.999.000 ₫.
Mã SP: VIGO7012-180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Vigo 18 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 13.099.000 ₫.Current price is: 9.499.000 ₫.
Mã SP: VIGO5818-180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210 Lít Classic 14 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 11.909.000 ₫.Current price is: 9.199.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7014-210L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210 Lít Vigo 14 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 15.269.000 ₫.Current price is: 11.299.000 ₫.
Mã SP: VIGO7014-210L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215 Lít Classic 21 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 11.599.000 ₫.Current price is: 8.999.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5821-215L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215 Lít Vigo 21 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 15.599.000 ₫.Current price is: 11.499.000 ₫.
Mã SP: VIGO5821-215L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 225 Lít Classic 15 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 12.800.000 ₫.Current price is: 9.999.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7015-225L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 225 Lít Vigo 15 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 16.490.000 ₫.Current price is: 12.299.000 ₫.
Mã SP: VIGO7015-225L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 240 Lít Classic 16 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 13.500.000 ₫.Current price is: 10.599.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7016-240L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 240 Lít Vigo 16 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 17.210.000 ₫.Current price is: 12.899.000 ₫.
Mã SP: VIGO7016-240L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250 Lít Classic 24 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 12.499.000 ₫.Current price is: 9.699.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC5824-250L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250 Lít Vigo 24 Ống Φ58

Còn hàng

Original price was: 16.999.000 ₫.Current price is: 12.599.000 ₫.
Mã SP: VIGO5824-250L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 270 Lít Classic 18 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 14.600.000 ₫.Current price is: 11.599.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7018-270L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 270 Lít Vigo 18 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 18.860.000 ₫.Current price is: 14.199.000 ₫.
Mã SP: VIGO7018-270L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300 Lít Classic 20 Ống Φ70

Còn hàng

Original price was: 16.000.000 ₫.Current price is: 12.799.000 ₫.
Mã SP: CLASSIC7020-300L
Mô tả danh mục sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Nội dung chính

Máy nước nóng năng lượng mặt trời đã ra đời từ cuối thế kỷ thứ 19. Tạo nên một cuộc cách mạng “phòng tắm” tại phương Tây và nhanh chóng phổ biến khắp thế giới. Trải qua lịch sử gần 2 thế kỷ phát triển, những hệ máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời ngày nay được cải tiến rất nhiều về khả năng hấp thụ nhiệt, giữ nhiệt.

Không những vậy, với việc ngày càng nhiều hãng tham gia thị trường nên giá của những chiếc máy nước nóng năng lượng mặt trời ngày càng rẻ, bền bỉ và an toàn tuyệt đối. 

Đã có hàng triệu hộ gia đình Việt Nam trang bị hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời, bạn có biết vì sao không?

Tại sao máy nước nóng NLMT lại phổ biến đến thế?

Tại sao máy nước nóng NLMT lại phổ biến đến thế?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời được phát minh ra ở bên Tây và “tỏa sáng rực rỡ” ở các nước nhiệt đới. Chẳng hạn như tại Việt Nam, thời gian trung bình chiếu sáng của mặt trời là hơn 4000 giờ/ năm, cường độ bức xạ luôn duy trì ổn định ở mức rất cao. 

Đây chính là yếu tố quan trọng nhất giúp cho dòng máy nước nóng này trở nên phố biến tại Việt Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn. Tất nhiên không thể không nhắc đến những ưu điểm vượt trội sau: 

Những ưu điểm vượt trội của máy nước nóng năng lượng mặt trời

Chi phí đầu tư ban đầu không quá cao so với các dòng máy nước nóng khác. Hiện tại chi phí lắp đặt, giá sản phẩm đã rẻ hơn trước rất nhiều. Nguyên nhân là do sự cải tiến về công nghệ và khả năng làm chủ quy trình sản xuất từ các thương hiệu Việt Nam.

  • Dòng máy nước nóng lấy nhiệt từ năng lượng mặt trời có độ bền rất cao nên chi phí vận hành, sửa chữa gần như không đáng kể.
  • Kích thước máy nước nóng năng lượng mặt trời rất đa dạng, phù hợp với hầu hết nhu cầu của các hộ gia đình. 
  • Tốc độ cung cấp nước nóng nhanh, không thua kém các loại máy chạy điện, tiết kiệm thời gian rất nhiều nếu so với việc đun sôi.
  • Cực kỳ an toàn cho người sử dụng. Bạn không cần phải lo ngại về các vấn đề như cháy nổ, rò rỉ điện.

Lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời có khó không?

Vị trí để setup dòng máy nước nóng mặt trời cần được khảo sát, tính toán cẩn thận trước khi tiến hành thi công. Nếu đặt máy ở những vị trí có nền chống đỡ yếu hoặc bị che khuất thì sẽ không an toàn và khó đạt hiệu quả cao nhất.

Nhìn chung, khâu lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời không quá khó, nhưng cần sự tỉ mỉ và cái tâm từ phía nhà cung cấp. Tại Vattu365.com, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tối đa, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối bằng đội ngũ thợ lành nghề, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Thực hư lời đồn: “Máy nước nóng năng lượng mặt trời gây hại sức khỏe” 

Máy nước nóng NLMT có thực sự tốt?

Máy nước nóng NLMT có thực sự tốt?

Có khá nhiều sự hoài nghi về tính an toàn khi dòng máy nước nóng lấy nhiệt từ ánh sáng mặt trời xuất hiện tại Việt Nam. Đây là lo lắng rất chính đáng và hoàn toàn hiểu được. Vì chúng ta sẽ sử dụng nước nóng hàng ngày trong nhiều năm liên tục. 

Để trả lời câu hỏi: “Có nên dùng máy nước nóng năng lượng mặt trời? “, chúng ta cần hiểu được nguyên lý hoạt động và những lợi ích tuyệt vời của dòng máy “thần kỳ” này:

Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng năng lượng mặt trời 

Nguyên lý vận hành của máy năng lượng mặt trời

Nguyên lý vận hành của máy năng lượng mặt trời

Hoạt động của máy dựa trên hiệu ứng lồng kính và hiện tượng vật lý đối lưu nhiệt tự nhiên, từ đó biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiệt năng. Cụ thể: 

Trước tiên nước máy được bơm vào hệ ống hút chân không. Khi đó bộ phận thu nhiệt sẽ tiếp nhận quang năng, hệ ống thủy tinh chân không hấp thụ phần lớn bức xạ, chuyển thành nhiệt năng và đun sôi nước ngay trong ống.

Tuy nhiên, quá trình đặc biệt này chưa dừng lại. Dựa trên hiện tượng đối lưu nhiệt, lớp nước nóng sẽ luôn chuyển động lên mặt trên còn nước lạnh sẽ chìm xuống mặt dưới. Sự chuyển động này là liên tục cho đến khi có sự cân bằng nhiệt độ giữa bình chứa và các ống chân không thủy tinh.

Những tác dụng tuyệt vời của máy nước nóng năng lượng mặt trời đến sức khỏe người dùng

  • Thư giản, cải thiện thiện tuần hoàn máu não, giảm căng thẳng mệt mỏi, đau đầu và giúp ngủ ngon.
  • Cải thiện sức khỏe của hệ tim mạch, hạ áp, phòng ngừa tắc nghẽn mạch máu.
  • Hỗ trợ bệnh nhân đái tháo đường, cao huyết áp, cảm lạnh.
  • Hỗ trợ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa.
  • Cải thiện tình trạng đau cơ xương khớp.
  • Dễ dàng đánh bay bụi bẩn, tế bào chết trên da.

Những loại máy nước nóng năng lượng mặt trời giá rẻ nhưng chất lượng cực kỳ tốt và được ưa chuộng nhất tại Vattu365.com

Máy nước nóng NLMT loại nào tốt?

Máy nước nóng NLMT loại nào tốt?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành, máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà rất phổ biến hiện nay. Đây là hai hãng đi tiên phong, chiếm phần lớn thị phần và có rất nhiều cải tiến trong công nghệ.

Địa chỉ mua máy nước nóng năng lượng mặt trời uy tín tại Bình Tân, Sài Gòn 

Tại vattu365.com, chúng tôi cam kết chỉ bán hàng chính hãng, chính sách bảo hành thay thế rõ ràng và sẵn sàng hỗ trợ sửa chữa khi sản phẩm có vấn đề. Để liên hệ mua máy nước nóng năng lượng mặt trời giá tốt, chất lượng cao tại Sài Gòn, quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ:

Liên hệ mua Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chính hãng, Uy tín, Giá tốt

Vui lòng liên hệ Vật Tư 365 theo các kênh bên dưới để được tư vấn mua sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chính hãng, Uy tín, Giá tốt. Vật Tư 365 rất hân hạnh được phục vụ!

VẬT TƯ 365 - NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP

 Hotline: 0912917977

 Email: cskh@vattu365.com

 Website: https://vattu365.com/

 Showroom: 13 đường số 7, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TPHCM (Click xem đường)

Vật Tư 365 là Nhà phân phối thiết bị điện nước dân dụng và công nghiệp tại TP.HCM từ các thương hiệu uy tín như Panasonic, Nanoco, MPE, Schneider, Sino Vanlock, Bình Minh, Minh Hòa, Hoa Sen, Tiền Phong,... Vật Tư 365 Cam kết sản phẩm chính hãng, mức giá tốt, hỗ trợ giao hàng nhanh ở các tỉnh đáp cùng nhiều chương trình hấp dẫn ứng nhu cầu của khách hàng.

Chưa tìm thấy sản phẩm mong muốn?

Hãy liên hệ với Vattu365.com để được hỗ trợ thêm về sản phẩm bạn nhé!