Hiển thị 1–40 của 78 kết quả

Ổ cắm công nghiệp 3 pha

Bộ tủ điện phân phối PCE NDB313

Còn hàng

Original price was: 630.000 ₫.Current price is: 461.000 ₫.
Mã SP: NDB313

Bộ tủ điện phân phối PCE NDB313-232

Còn hàng

Original price was: 935.000 ₫.Current price is: 675.000 ₫.
Mã SP: NDB313-232

Ổ cắm gắn âm Container PCE loại kín nước dạng thẳng F3242-3V | 4P 32A 440V 3H IP67

Còn hàng

Original price was: 541.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.
Mã SP: F3242-3V

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng PCE F414-6 | 4P 16A 400V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 208.000 ₫.Current price is: 146.000 ₫.
Mã SP: F414-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng PCE F415-6 | 5P 16A 400V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 231.000 ₫.Current price is: 162.000 ₫.
Mã SP: F415-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng PCE F423-6 | 3P 32A 230V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 275.000 ₫.Current price is: 193.000 ₫.
Mã SP: F423-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng PCE F424-6 | 4P 32A 400V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 303.000 ₫.Current price is: 212.500 ₫.
Mã SP: F424-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng PCE F425-6 | 5P 32A 400V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 332.000 ₫.Current price is: 232.500 ₫.
Mã SP: F425-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước PCE dạng nghiêng F413-6 | 3P 16A 230V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 176.000 ₫.Current price is: 123.500 ₫.
Mã SP: F413-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước PCE dạng thẳng F313-6 | 3P 16A 230V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 158.000 ₫.Current price is: 111.000 ₫.
Mã SP: F313-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước PCE dạng thẳng F314-6 | 4P 16A 400V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 175.000 ₫.Current price is: 123.000 ₫.
Mã SP: F314-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước PCE dạng thẳng F315-6 | 5P 16A 400V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 186.000 ₫.Current price is: 130.500 ₫.
Mã SP: F315-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước PCE dạng thẳng F323-6 | 3P 32A 230V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 196.000 ₫.Current price is: 13.500 ₫.
Mã SP: F323-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước PCE dạng thẳng F324-6 | 4P 32A 400V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 203.000 ₫.Current price is: 142.500 ₫.
Mã SP: F324-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước PCE dạng thẳng F325-6 | 5P 32A 400V 6H IP44

Còn hàng

Original price was: 232.000 ₫.Current price is: 163.000 ₫.
Mã SP: F325-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F4132-6F78 | 3P 16A 230V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 264.000 ₫.Current price is: 185.000 ₫.
Mã SP: F4132-6F78

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F4142-6F78 | 4P 16A 400V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 298.000 ₫.Current price is: 209.000 ₫.
Mã SP: F4142-6F78

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F4152-6F78 | 5P 16A 400V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 309.000 ₫.Current price is: 217.000 ₫.
Mã SP: F4152-6F78

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F4232-6F78 | 3P 32A 230V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 461.000 ₫.Current price is: 323.000 ₫.
Mã SP: F4232-6F78

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F4252-6F78 | 5P 32A 400V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 506.000 ₫.Current price is: 355.000 ₫.
Mã SP: F4252-6F78

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F433-6 | 3P 63A 230V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 696.000 ₫.Current price is: 487.500 ₫.
Mã SP: F433-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F433-6FC | 3P 63A 230V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 696.000 ₫.Current price is: 487.500 ₫.
Mã SP: F433-6FC

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F434-6FC | 4P 63A 400V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 748.000 ₫.Current price is: 524.000 ₫.
Mã SP: F434-6FC

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F435-6FC | 5P 63A 400V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 798.000 ₫.Current price is: 559.000 ₫.
Mã SP: F435-6FC

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F443-6 | 3P 125A 230V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 1.712.000 ₫.Current price is: 1.199.000 ₫.
Mã SP: F443-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F444-6 | 4P 125A 400V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 1.880.000 ₫.Current price is: 1.317.000 ₫.
Mã SP: F444-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng PCE F445-6 | 5P 125A 400V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 2.092.000 ₫.Current price is: 1.463.500 ₫.
Mã SP: F445-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F3132-6 | 3P 16A 230V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 365.000 ₫.Current price is: 256.000 ₫.
Mã SP: F3132-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F3142-6 | 4P 16A 400V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 420.000 ₫.Current price is: 295.000 ₫.
Mã SP: F3142-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F3152-6 | 5P 16A 400V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 449.000 ₫.Current price is: 315.000 ₫.
Mã SP: F3152-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F3232-6 | 3P 32A 230V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 461.000 ₫.Current price is: 323.000 ₫.
Mã SP: F3232-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F3242-6 | 4P 32A 400V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 483.000 ₫.Current price is: 338.500 ₫.
Mã SP: F3242-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F3252-6 | 5P 32A 400V 6H IP67

Còn hàng

Original price was: 506.000 ₫.Current price is: 354.500 ₫.
Mã SP: F3252-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F333-6 | 3P 63A 230V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 663.000 ₫.Current price is: 465.000 ₫.
Mã SP: F333-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F334-6 | 4P 63A 400V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 748.000 ₫.Current price is: 524.000 ₫.
Mã SP: F334-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F335-6 | 5P 63A 400V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 798.000 ₫.Current price is: 559.000 ₫.
Mã SP: F335-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F343-6 | 3P 125A 230V 6H I P66/67

Còn hàng

Original price was: 1.764.000 ₫.Current price is: 1.235.000 ₫.
Mã SP: F343-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F344-6 | 4P 125A 400V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 1.890.000 ₫.Current price is: 1.324.000 ₫.
Mã SP: F344-6

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng PCE F345-6 | 5P 125A 400V 6H IP66/67

Còn hàng

Original price was: 1.995.000 ₫.Current price is: 1.397.000 ₫.
Mã SP: F345-6

Ổ cắm gắn nổi Container PCE loại kín nước F1242-3V | 4P 32A 440V 3H IP67

Còn hàng

Original price was: 936.000 ₫.Current price is: 656.000 ₫.
Mã SP: F1242-3V
Mô tả danh mục sản phẩm Ổ cắm công nghiệp 3 pha
Nội dung chính

Liên hệ mua Ổ cắm công nghiệp 3 pha Chính hãng, Uy tín, Giá tốt

Vui lòng liên hệ Vật Tư 365 theo các kênh bên dưới để được tư vấn mua sản phẩm Ổ cắm công nghiệp 3 pha Chính hãng, Uy tín, Giá tốt. Vật Tư 365 rất hân hạnh được phục vụ!

Yên tâm mua hàng tại Vật Tư 365 - Nhà phân phối Thiết bị điện, Vật tư nước, Thiết bị vệ sinh chính hãng, chuyên nghiệp
VẬT TƯ 365 - NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP

 Hotline: 0912917977

 Email: cskh@vattu365.com

 Website: https://vattu365.com/

 Showroom: 13 đường số 7, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TPHCM (Click xem đường)

Vật Tư 365 là Nhà phân phối thiết bị điện nước dân dụng và công nghiệp tại TP.HCM từ các thương hiệu uy tín như Panasonic, Nanoco, MPE, Schneider, Sino Vanlock, Bình Minh, Minh Hòa, Hoa Sen, Tiền Phong,... Vật Tư 365 Cam kết sản phẩm chính hãng, mức giá tốt, hỗ trợ giao hàng nhanh ở các tỉnh đáp cùng nhiều chương trình hấp dẫn ứng nhu cầu của khách hàng.

Bạn chưa tìm thấy sản phẩm mong muốn?

Hãy liên hệ với Vật Tư 365 để được hỗ trợ thêm về sản phẩm cũng như hướng dẫn đặt hàng nhanh bạn nhé!

Yêu cầu báo giá nhanh

Thông tin liên hệ

  • 0912 917 977
  • Messenger
  • Zalo Chat

Follow chúng tôi

Vật Tư 365

13-15 đường số 7, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TPHCM (Khu tên lửa)

Phone: 0912917977
Email: cskh@vattu365.com