Khuyến mãi

Trang tổng hợp khuyến mãi tại Vật Tư 365

Tổng hợp các sản phẩm đnag giảm giá sâu tại Vật Tư 365

Aptomat chống sét Panasonic BBDT2321BV

Còn hàng

Original price was: 3.140.000 ₫.Current price is: 2.229.400 ₫.
Mã sản phẩm: BBDT2321BV

Băng keo điện Nanoco 10 Yard (9 mét) | Xuất xứ Trung Quốc

Còn hàng

Original price was: 61.000 ₫.Current price is: 59.000 ₫.
Mã sản phẩm: FKPC10

Băng keo điện Nanoco 10 Yard (9 mét) | Xuất xứ Đài Loan

Còn hàng

Original price was: 78.000 ₫.Current price is: 72.000 ₫.
Mã sản phẩm: FKPT10

Băng keo điện Nanoco 20 Yard (18 mét) | Xuất xứ Trung Quốc

Còn hàng

Original price was: 112.000 ₫.Current price is: 109.000 ₫.
Mã sản phẩm: FKPC20

Băng keo điện Nanoco 20 Yard (18 mét) | Xuất xứ Đài Loan

Còn hàng

Original price was: 136.000 ₫.Current price is: 129.000 ₫.
Mã sản phẩm: FKPT20

BBC3100YHV – MCCB Panasonic 3P 100A 10kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 1.785.000 ₫.Current price is: 1.267.400 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3100YHV

BBC31502YHV – MCCB Panasonic 3P 150A 25kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 4.515.000 ₫.Current price is: 3.205.700 ₫.
Mã sản phẩm: BBC31502YHV

BBC32001YHV – MCCB Panasonic 3P 200A 25kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 4.515.000 ₫.Current price is: 3.205.700 ₫.
Mã sản phẩm: BBC32001YHV

BBC3250YHV – MCCB Panasonic 3P 250A 25kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 4.620.000 ₫.Current price is: 3.280.200 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3250YHV

BBC3300YHV – MCCB Panasonic 3P 300A 36kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 11.200.000 ₫.Current price is: 7.952.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3300YHV

BBC3350YHV – MCCB Panasonic 3P 350A 36kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 11.200.000 ₫.Current price is: 7.952.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3350YHV

BBC3400YHV – MCCB Panasonic 3P 400A 36kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 11.200.000 ₫.Current price is: 7.952.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3400YHV

BBC3500YHV – MCCB Panasonic 3P 500A 36kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 24.100.000 ₫.Current price is: 17.111.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3500YHV

BBC35300CMHV – MCCB 300A 3P Panasonic

Còn hàng

Original price was: 7.310.000 ₫.Current price is: 5.190.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC35300CMHV

BBC35350CMHV – MCCB 350A 3P Panasonic

Còn hàng

Original price was: 7.310.000 ₫.Current price is: 5.190.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC35350CMHV

BBC35400CMHV – MCCB 400A 3P Panasonic

Còn hàng

Original price was: 7.310.000 ₫.Current price is: 5.190.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC35400CMHV

BBC3600YHV – MCCB Panasonic 3P 600A 36kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 24.100.000 ₫.Current price is: 17.111.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3600YHV

BBC3601YHV – MCCB Panasonic 3P 63A 10kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 1.785.000 ₫.Current price is: 1.267.400 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3601YHV

BBC3630YHV – MCCB Panasonic 3P 630A 36kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 24.100.000 ₫.Current price is: 17.111.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3630YHV

BBC36500GMHV – MCCB 500A 3P Panasonic

Còn hàng

Original price was: 12.770.000 ₫.Current price is: 9.070.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC36500GMHV

BBC36630GMHV – MCCB 630A 3P Panasonic

Còn hàng

Original price was: 12.770.000 ₫.Current price is: 9.070.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC36630GMHV

BBC37700GMHV – MCCB 700A 3P Panasonic

Còn hàng

Original price was: 14.950.000 ₫.Current price is: 10.610.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC37700GMHV

BBC37800GMHV – MCCB 800A 3P Panasonic

Còn hàng

Original price was: 14.950.000 ₫.Current price is: 10.610.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC37800GMHV

BBC3800YHV – MCCB Panasonic 3P 800A 36kA 415VAC

Còn hàng

Original price was: 49.300.000 ₫.Current price is: 35.003.000 ₫.
Mã sản phẩm: BBC3800YHV

BBD1061CHHV – MCB 1P 6A 10kA 240VAC

Còn hàng

Original price was: 135.000 ₫.Current price is: 94.500 ₫.
Mã sản phẩm: BBD1061CHHV