Mục lục

Chào mừng Khách Hàng đến với website thương mại điện tử www.vattu365.com được cung cấp bởi Công ty TNHH MTV Võ Hải Dương.

Khi đặt mua bất kỳ Sản Phẩm nào trên Website Vattu365, Khách Hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện giao dịch chung này với các nội dung sau đây. Nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này tạo thành một hợp đồng mua bán hàng hóa ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách Hàng và Công ty. Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này.

Định nghĩa

1.1. Công ty: nghĩa là Công ty TNHH MTV Võ Hải Dương, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310675919 cấp lần đầu ngày 10/3/2011.

1.2. Website Vattu365: nghĩa là website thương mại điện tử https://vattu365.com do Công ty sở hữu, vận hành hợp pháp phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam.

1.3. Sản Phẩm: nghĩa là các hàng hóa, dịch vụ, được kinh doanh trên Website Vattu365.

1.4. Điều Khoản Và Điều Kiện: nghĩa là bản Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này và các phiên bản Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung cập nhật, bổ sung, thay đổi tại từng thời điểm, được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam.

1.5. Khách Hàng: nghĩa là các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Website Vattu365, bao gồm: (i) mọi cá nhân có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và/ hoặc hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
1.6. Đơn Đặt Hàng: nghĩa là chứng từ điện tử xác nhận việc Khách Hàng đã thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Website Vattu365.

1.7. Người Nhận Hàng: nghĩa là người nhận hàng được Khách Hàng nêu thông tin tại Đơn Đặt Hàng.

1.8. Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: nghĩa là kênh hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến hoạt động trên Website Vattu365.

Phạm vi áp dụng

2.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản Phẩm giữa Khách Hàng và Công ty trên Website Vattu365.

2.2. Khách Hàng thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch theo quy định và hướng dẫn trên Website Vattu365 tại từng thời điểm để thực hiện giao dịch.

Nội dung chi tiết

Vật Tư 365 xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin cậy và sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến tại website vattu365.com. Chúng tôi cam kết hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tuân thủ theo đúng Pháp luật của Nhà nước và vì quyền lợi của người tiêu dùng. Để đảm bảo quyền lợi, Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ những chính sách bán hàng dưới đây:

  • Quyền và nghĩa vụ các bên
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách xử dữ liệu cá nhân
  • Chính sách bán hàng
  • Chính sách vận chuyển
  • Chính sách đổi trả hoàn tiền
  • Chính sách bảo hành
  • Chính sách kiểm hàng
  • Phương thức thanh toán.

Lưu ý

Các chính sách và quy định chung áp dụng trên website này 01/11/2011, Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các chính sách bán hàng đảm bảo phù hợp với Pháp luật của nhà nước, người tiêu dùng, phù hợp hoạt động Thương mại điện tử. Do vậy, rất mong Quý khách thường xuyên theo dõi đến các chính sách của Chúng tôi.

Quy định chung

4.1 Các Chính Sách, quy định được dẫn chiếu trong nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản và Điều Kiện này.
 
4.2 Khi truy cập, tạo lập và xác nhận Đơn Đặt Hàng trên Website Vattu365 đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả các nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện. Công ty có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này tại từng thời điểm, việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và sẽ có hiệu lực sau khi được cập nhật chính thức trên Website Vattu365. Việc Khách Hàng tiếp tục giao dịch sau khi Điều Khoản Và Điều Kiện được thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý các nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện sau khi được cập nhật. Công ty lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên và đọc kỹ Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi thực hiện giao dịch.
 
4.3 Nghĩa vụ của Công ty và Khách Hàng được quy định chi tiết tại các điều khoản của Điều Khoản và Điều Kiện này.
 
4.4 Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Công ty và Khách Hàng được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này, các giao dịch thông qua Website Vattu365 sẽ được giải quyết được thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng trong thời hạn, tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
4.5 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này không bị ảnh hưởng.