Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Classic 160L - 15 ống phi 58